Till innehåll på sidan

Vision

En bra start på livet!

Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lärande.

De har goda kunskaper och användbara redskap för ett fortsatt lärande.

Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld.

( Alvik- och Ulvsundaskolans vision)

Dela:
Kategorier: