Vision

En bra start på livet!

Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lärande.

De har goda kunskaper och användbara redskap för ett fortsatt lärande.

Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld.

 

Vi arbetar utifrån ett synsätt där:

  • eleven är aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och andras välmående
  • eleven känner arbetsglädje och gemenskap
  • vi arbetar i en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt inom tydliga ramar

 

 

Dela:
Kategorier: