This node does not support the selected view-mode

Please refer to the manual to get a list of supported view-modes for each content-type.

En bra start på livet!

Våra elever är väl förberedda för ett livslångt lärande.

De har goda kunskaper och användbara redskap för ett fortsatt lärande.

Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld.

( Alvik- och Ulvsundaskolans vision)

visionSkolfakta