Till innehåll på sidan

Skolwebb

Antal: 1

  • Anmäl frånvaro

    Skolan registrerar närvaro för varje lektion och vårdnadshavare kan följa lärarens registreringar i Stockholms skolwebb. För att uppgifterna ska vara korrekta är det viktigt att skolans rutiner för frånvaroanmälan följs.

    Kontakta gärna stadens support om ni behöver hjälp med detta 08-508 005 08