fakta

Antal: 1

  • Kontakt

    Välkommen till Alviksskolan i Bromma

    Alviksskolan är en F – 9 skola med fritidshem och mellanstadieverksamhet

    Alviksskolan är uppdelad i fem områden:
    F - 3, 4 - 6, 7 – 9, Hörselklasserna och Ulvsundaskolan