Till innehåll på sidan

Skolans historia

År 1898 donerade firma Lars Montén ett stort område, benämnt Skolhustomt nr 1, att användas till skola vid Alvik.

Den första kolbyggnaden vid Alvik, som man byggde 1882, var av trä. Den låg på samma plats som den nuvarande skolan, men träbyggnaden finns inte längre kvar. Strax före sekelskiftet vid 1900 byggdes de första av de nuvarande skolbyggnaderna, och de utökades så småningom till hela skolkomplex med fyra huvudbyggnader. Den byggnad som syns runt om i hela omgivningen är den med det lilla tornet, Tornskolan, som ritades av arkitekten Georg A. Nilsson.

Dela: