Till innehåll på sidan

Samverkan

Samarbete ger bättre inlärning

Väl fungerande kommunikation, relationer och samverkan är avgörande för elevers möjlighet till delaktighet och lärande i skolan.

På Alviksskolan tar vi ett gemensamt ansvar för varje elev. Vi skapar förutsättningar för en god samverkan inom våra enheter och mellan dem.

Vi tar vara på våra pedagogers varierande kompetenser för att berika skolarbetet.

Vi utnyttjar externa kontakter för att ge eleverna upplevelser belysta ur flera perspektiv samt lära eleverna att använda verkligheten som lärokälla samt se sammanhangen i undervisningen.

Dela:
Kategorier: