This node does not support the selected view-mode

Please refer to the manual to get a list of supported view-modes for each content-type.

Från förskola till nionde klass
 

Alviksskolan är en F-9 skola och vi jobbar utifrån ett sådant perspektiv. Samverkan mellan fritids och skola är god och vi har tydliga överbryggningar mellan förskola-skola.