This node does not support the selected view-mode

Please refer to the manual to get a list of supported view-modes for each content-type.

Vi arbetar utifrån ett synsätt där:

 

  • eleven är aktör och tar ansvar för sitt eget lärande och andras välmående
  • eleven känner arbetsglädje och gemenskap
  • vi arbetar i en pedagogisk miljö som kännetecknas av samarbete, dialog och varierade arbetssätt inom tydliga ramar
     
arbetssättundervisningformativt