Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Henrik Nöbbelin, administrativ chef, intendent med HR-inriktning  samt sex biträdande rektorer.

Antal: 7