Skolledning

Skolledningen utgörs av vikarierande rektor Merja Rombach, administrativ chef, intendent med HR-inriktning  samt sex biträdande rektorer.

Antal: 10