F-9 Hörselklasser

I enheten för våra yngre elever med hörselnedsättning, Stjärngården F-3 G, finns årskurserna F-3 med tillhörande fritidshem. I hus D finns våra äldre elever 4-9 med hörselnedsättning

Biträdande rektor för F-9 Hörselklasserna är Cecilia Rosman som ni kan nå på telefonnummer 08-508 07 104.

 

Antal: 40