F-3 Ulvsunda

I enheten Ulvsunda, som är en annexskola till Alviksskolan, finns årskurserna F-3 med tillhörande fritidshem.

Biträdande rektor för Ulvunda är Kersin Dareflod.

Ni kan nå fritidshemmen på följande nummer: 

08-508 071 84

Antal: 15