Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och de övergripande specialpedagogerna.

Antal: 10