4-6 D Hörselklasser

I enheten för våra mellanstadieelever med hörselnedsättning, 4-6 D, finns årskurserna 4-6.