Till innehåll på sidan

Om Alviksskolan

Våra elever lär sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och de får redskap att utvärdera och reflektera kring densamma. Våra elever står mycket väl rustade inför gymnasieskolan.

Alviksskolan är stor samtidigt uppfattas vår skola ofta som liten. Det beror på att varje enhet bildar en egen liten skola inom den stora. Enheterna är så små att alla elever blir sedda. Enheterna präglas av en respektfull och familjär stämning. Våra pedagoger tar ansvar, ser och vet att ett tryggt klimat där alla trivs ger den bästa förutsättningen för god inlärning. Eleverna på Alviksskolan är nöjda med sin skola. Många elever som slutat hos oss kommer tillbaka och berättar om ”Alviksandan”.

På Alviksskolan händer det alltid spännande saker; projekt, teman, utfärder, besök, traditioner. Skolan utvecklas hela tiden; nya idéer blandas med gamla och fram växer en skola där elevernas intressen tillvaratas. Genom detta sätt att arbeta bildar eleverna själva grund för sin egen kunskapsutveckling.

Dela:
Ingress: 
Våra elever lär sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och de får redskap att utvärdera och reflektera kring densamma. Våra elever står mycket väl rustade inför gymnasieskolan.