Till innehåll på sidan

Internationalisering - Alviksskolan beviljad deltagande i Erasmus+ program 2021–2027

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat vår ansökan för Erasmusackreditering.

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade i skolan, och en återkommande del av skolans internationaliseringsverksamhet. 

Internationalisering är för oss på Alviksskolan samarbete och utbyte mellan nationer, kulturer och samhällen. När kunskap, erfarenheter och idéer utbyts skapas ömsesidig utveckling. Det är något vi vill och ska främja. 

Genom internationella utbyten och samarbeten ska våra elever, lärare, övrig personal och skolledning få möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som skolan höjer sin utbildningskvalitet. I förlängningen gynnar det våra färdigheter och kvalifikationer, stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, digitalisering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper samt tolerans och mångfald. 

Vi är glada och stolta över att kunna fortsätta samarbetet t.om. 2027 med våra partnerskapsskolor och organisationer i Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Rumänien, Tyskland, med flera, tack vare den beviljade ackrediteringen.

Dela: