Till innehåll på sidan

Hörselklasserna kommer hålla extra öppethus nu under höstterminen

Alviksskolans hörselklasser bjuder in till öppethus tisdag den 3 november klockan 18.00. Är du vårdnadshavare och står inför att söka förskoleklass till Höstterminen -21 är du varmt välkommen för att få se vår verksamhet och få information om hur ansökan går till

Inför ansökan till förskoleklass Ht-21 bjuder Alviksskolans Hörselklasser in till Öppethus!

När: Tisdagen den 3 november
Tid: Klockan 18.00
Var: på Alviksskolan G-huset, Tranebergsvägen 79, Bromma

På vår skola får elever med hörselnedsättning möjlighet att delta i undervisning, utan att
hörselnedsättningen begränsar dem. Här finns andra elever med hörselnedsättning i alla
åldrar att identifiera sig med och eleverna kan i en trygg miljö bygga upp sin identitet och
tillägna sig skolans kunskap.
• Under kvällen kommer du få se våra lokaler som är akustiskt
anpassade utifrån att möta elever med hörselnedsättning och
hörselteknik som våra klassrum är utrustade med.
• Våra pedagoger som arbetar i hörselklass kommer berätta om hur
en skoldag i förskoleklass ser ut och hur det är att var elev på
Alviksskolan
• Du kommer få praktisk Information om hur ansökan till vår
förskoleklass-hörsel går till.

Välkomna!

Vid frågor,
vänligen kontakta
johanna.melin@edu.stockholm.se

Dela: