Information med anledning av coronaviruset covid-19

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och samverkar med andra aktörer i regionen. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög.

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och samverkar med andra aktörer i regionen.

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög.

Om du som elev, medarbetare, eller en nära anhörig till dig, varit i områden där smitta sprids ska du komma till skolan/arbetet så länge du eller din nära anhöriga inte har symptom. Detta gäller alla elever och medarbetare i staden. Det finns i dagsläget inte direktiv om frivillig karantän från Folkhälsomyndigheten eller Smittskyddsläkaren. Däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Vanliga symptom är luftvägssymtom som svårighet att andas, feber och hosta. Känner du av symptom stannar du hemma och ringer sjukvården, 1177, för rådgivning.

Under perioder då influensavirus och annan smitta sprids är det alltid bra att vara extra noga med hygienen; att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta och nysa i armvecket och framförallt, stanna hemma om du har symtom.

Uppdaterad information om områden som Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar särskild vaksamhet kring hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Alviksskolan/Ulvsundaskolan har liksom stadens skolor arbetat med att ta fram planer för att hantera coronaviruset. Får skolan direktiv om förändrade förhållningssätt kommer vi uppdatera denna information men under tiden så hänvisar vi till informationen på Stockholms stads hemsida https://start.stockholm.se (som kontinuerligt uppdateras) eller till myndighetsinformationen du kan följa via länkarna nedan.Skolans krisgrupp har haft möte med anledning av coronaviruset, har vidtagit åtgärder, följer kontinuerligt läget och har plan för åtgärder enligt skolans arbete med krisberedskap.

Vårdnadshavare till elever på Alviksskolan & Ulvsundaskolan får uppdateringar via Skolplattformen som är skolornas primära kommunikationskanal med vårdnadshavare.

Myndighetsinformation om coronaviruset. På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Myndigheterna om det nya coronaviruset,

krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta, hur viruset smittar och vad du kan göra själv.

Frågor och svar om coronaviruset,

Folkhälsomyndighetens webbplats

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet.

Om det nya coronaviruset,

Region Stockholms webbplats

 

 

Dela: