Hörselklasserna bjuder in till öppet hus 14 januari 2020 kl. 18.00

Alviksskolans Hörselklasser bjuder in till Öppethus

Tisdagen den 14 januari
• Klockan 18.00
• Alviksskolan G-huset, Tranebergsvägen 79, Bromma

På vår skola får elever med hörselnedsättning möjlighet att delta i undervisning, utan att
hörselnedsättningen begränsar dem. Här finns andra elever med hörselnedsättning i alla
åldrar att identifiera sig med och eleverna kan i en trygg miljö bygga upp sin identitet och
tillägna sig skolans kunskap.
• Under kvällen kommer du få se våra lokaler som är
specialanpassade utifrån att möta elever med hörselnedsättning
och den hörselteknik som våra klassrum är utrustade med.
• Våra pedagoger som arbetar i förskoleklass kommer berätta om hur
en skoldag i förskoleklass ser ut.
• Du kommer få praktisk Information om hur ansökan till vår
förskoleklass-hörsel går till. (Ansökningsperiod 15/1–15/2–19)

På Alviksskolans hemsida i kalendariet den 14 januari 2020 finns inbjudan och ansökningsdokumenten för din kännedom.

Välkomna!

/Skolledningen

Dela: