Information om polis på plats 2019-11-12

Information 2 om händelse på skolan 2019-11-12

Angående händelsen som inträffade på skolgården igår vill jag förmedla fakta, vad vi gör, har gjort och vad vi vet. Som ni förstår kan jag som rektor inte i detalj redogöra för vilka insatser vi gör runt enskilda elever.

  • En högstadieelev skulle på förmiddagen cirka kl 10.15 bli hämtad av sina vårdnadshavare för att eleven brutit mot skolans ordningsregler. Vårdnadshavare får inte med sig eleven hem.
  • Av olika skäl blir eleven argare och argare i samband med att vårdnadshavare är på plats. Bland annat sker skadegörelse på skolans bil. Mycket personal är på plats och agerar korrekt.
  • I samband med detta kontaktar skolan polisen som snabbt kommer. De kommer med flera bilar.
  • I samband med att polisen kommer tar de över dialog med eleven och dess vårdnadshavare. Skolans personal är behjälpliga med den information vi kan ge.
  • Allt sker i samband med lunchtid.
  • Inga tillhyggen eller andra föremål såsom något vapen har funnits med någon gång under händelsen igår. Jag är mycket tacksam om det rykte som finns spritt på facebook bland Brommabor eller i samtal mellan vårdnadshavare och allmänhet tar slut i och med min information. Ingen av mina elever mår bra av att osanna rykten sprids. Inte heller ni som allmänhet eller vårdnadshavare.
  • Majoriteten av våra cirka1000 elever har inte tagit del, eller sett något av händelsen alls.

Jag ser mycket allvarligt på vad som hänt. Jag ser också att vi har många elever som använder sociala medier för att sprida rykten och skapa intriger. Det är inte bra. Vi i skolan tillsammans med er vårdnadshavare behöver samarbeta om hur vi kan hjälpa barnen/ungdomarna att vara schyssta mot varandra via sociala medier.

Skolan följer Stockholms stads rutiner och vidtar åtgärder reglerade i Skollagen kap 5 när elever bryter mot skolans regler. Så också i detta fall. Alviksskolan är ingen skola som sitter med armarna i kors och ser på. Jag kan garantera att vi gör vårt yttersta för alla elever. Och alla elever har rätt till utbildning och sin skola oavsett om man är impulsiv, explosiv eller något annat.

För de elever som utifrån gårdagens händelse känner oro har vi idag sett till att, utöver sina ordinarie mentorer och lärare, ha våra två kuratorer redo för samtal. I klasserna har lärarna stämt av med sina grupper och tagit upp det på ett sätt som passar elevernas ålder.

Händelsen igår är ovanlig och inget vi vanligtvis hanterar.

/Henrik Nöbbelin

Rektor

Information 1 2019-11-12:

Polis är på plats med anledning av en elevkonflikt och skadegörelse. Vi låter polisen göra sitt jobb och hanterar incidenterna enligt skolans rutiner. Berörda vårdnadshavare är kontaktade

Vi återkommer med mer information när vi kan ge sådan med hänsyn till de elever som är involverade.

Hälsningar, skolledningen

Dela:
Kategorier: