Problem med skolplattformen

Med anledning av befarad personuppgiftsincident i skolplattformen har modulen elevdokumentation stängts. Modulen kommer att hållas stängd så länge arbete med att rätta felen pågår. Varken elever, lärare, vårdnadshavare eller andra användare har tyvärr tillgång till elevdokumentation för tillfället. Det påverkar arbetet i en del skolor, eftersom material i elevdokumentation används till exempelvis utvecklingssamtal. 

Nedstängningen påverkar inte andra funktioner i skolplattformen. Funktionerna frånvaroanmälan, planering och bedömning fungerar som vanligt även om elevdokumentation är stängd. Mer information im incidenten får du via länken https://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattformen/Fragor-och-svar-om-befarad-personuppgiftsincident/

Dela:
Kategorier: