Rektorsbrev

Hej

Jag vill ge er en lägesrapport kring matsalen. Vi har haft täta möten och samtal med SISAB kring vad som har hänt. Nedmontering av innertaket i matsalen pågår. Vi har inte någon tidsplan på hur lång tid arbetet kommer att ta, just nu men det kommer vi få inom kort. Under tiden vi inte kan använda vår fulla kapacitet i matsalen har vi gjort om en del i matsalschemat så att några klassers mattider har ändrats samt att vissa klasser på högstadiet äter i våra paviljonger och lokaler i B-huset. Detta fungerar bra.

Tillsammans med ovanstående information kommer också ett brev (tillsammans med detta brev) från SISAB. Efter vecka 44 kommer jag att fortsätta ge er information när jag har något nytt att informera om. Har du frågor kan du självklart vända dig till mig eller Oskar som är administrativ chef på skolan (oskar.m.andersson@stockholm.se).

Utöver detta vill jag passa på att förmedla lite annat. Sedan en tid tillbaka har vi jobbat med två utvecklingsområde för oss. Bemötande och digitalisering. Båda områdena är stora och mycket intressanta att ta sig an. Vi har börjat med att utbilda oss.

Vi har köpt in en föreläsningsserie med tillhörande arbetsuppgifter mellan gångerna, av två psykologer, David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall. Utbildningen kommer pågå under minst 1,5 år och den handlar mycket om kring hur vi tillsammans kan skapa en ökad förståelse för elevernas olikheter. Utbildningen syftar också till ökad kompetens kring hur vi kan möta elever på olika sätt samt vad som är framgångsrikt när vi möter våra elever. Vikten av att ha struktur, ordning och olika strategier för att göra lärandet tillgängligt för alla elever i klassrummet eller utomhus under fritidstiden är några av de delar vi jobbar med att utveckla genom utbildningen.

Jag hoppas att när vi träffar er vårdnadshavare i olika sammanhang också märker att vi jobbar med bemötande. Vår skolas kvalité avgörs nämligen av vad vi säger, gör och på vilket sätt vi agerar. Varför? Jo eftersom det är du som vårdnadshavare och våra fantastiska elever som gör bedömningen.

För mig och min personal är er uppfattning och upplevda bild av skolan betydelsefull. Vi vill att ni vårdnadshavare ska känna er trygga med att lämna det bästa ni har till oss några timmar varje dag. Vi ska och kan erbjuda våra elever världsklassundervisning och fritidstid.

Min ambition är att vi ska vara världens bästa skola för just ditt barn! Och du kan och ska förvänta dig att vi anstränger oss för att vara det.

Jag förväntar mig också att du som vårdnadshavare ställer upp på det ”osynliga kontrakt” vi har. Jag förväntar mig att du ställer upp på att se till att ditt barn kommer i tid till skolan, är utsövd och laddad för skoldagen, att ditt barn får en stadig frukost så att hen orkar med en arbetsdag, jag vill att du pratar gott om skolan med ditt barn och om du inte är nöjd framför det till oss. Jag förväntar mig ett gott samarbete där vi tillsammans är aktörer för att ge varje elev en bra start på livet.

Digitalisering är ett annat område vi jobbar med att utveckla på skolan. På alla kommunala grundskolor är detta ett prioriterat utvecklingsområde. Vi på vår skola har varit på och arrangerat egna olika workshops, vi går på utbildningar och vi lär av varandra samt vi lär oss av andra skolor i staden. VI bjuder hit förlag och andra företag som säljer digitala läromedel, vi programmerar och har köpt in olika modeller av robotar, vi testar och provar oss fram. För närvarande är vi inte den mest digitaliserade skolan men vi är inte den minst digitaliserade heller. Däremot är våra ambitioner att bli bland de främsta!

Nu är det dags för höstlov. Vi kommer ha färre barn i skolan än vi brukar men de som är här kommer ha det toppen. Vi har bra, meningsfulla och roliga fritidsaktiviteter planerade och även lovskola för de lite äldre elever som är i behov av det.

Oavsett vad ni gör eller var ni kommer befinna er hoppas jag att höstlovet blir som du tänkt dig!

Stort tack för att du tagit dig tid att läsa.

Vi ses efter höstlovet!

Med vänlig hälsning

Henrik Nöbbelin

Rektor

 

Dela: