Till alla föräldrar med barn i blivande årskurs 4

Till alla föräldrar med barn i blivande årskurs 4 gällande uppsägning av fritidsplats för år 3

Som ni kanske vet upphör fritidshemsplaceringen för åk 3 den 12/8 2018, inför skolstarten till åk 4

Uppsägning av platsen ska lämnas in av alla.

Uppsägningstiden är en (1) månad från det att vi har fått in blanketten till skolan.

 

Det är också viktigt att Ni fyller i den sista närvarodagen vid texten:

” Ange barnets sista närvarodag”.

 

Blanketten ska lämnas till Alviksskolans expedition senast 14 maj 2018

FRITIDSKLUBBEN:

Det kommer mer information om fritidskubben för åk 4 men vi skickar med en ansökan till klubben som ni kan fylla i om ni vill att ert barn ska gå på klubben till hösten som ska lämnas in på. Fritidsklubben öppnar 13/8.

 

Med vänlig hälsning

Gunilla Andersson skolkanslist.

Dela:
Kategorier: