Information till vårdnadshavare om Alvik- och Ulvsundaskolans och Spring i benens uppdrag att öka era barns fysiska aktivitet.

Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

Bakgrunden till att vi på Alvik- och Ulvsundaskolan vill öka elevernas fysiska aktivitet är resultaten från de senaste årens forskning. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

Ni föräldrar kan stödja skolan genom att prata med era barn om betydelsen av daglig fysisk aktivitet. Alla barn har rätt till en likvärdig möjlighet att lära sig ta eget ansvar för att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. I bifigat dokument kan du läsa mer om Alvik- och Ulvsundaskolans och Spring i benens uppdrag att öka elevernas fysiska aktivitet.

 

Dela:
Kategorier: