Till alla er som ska börja i förskoleklass till hösten

Skolan startar 20 augusti kl. 9.45. Alla förskoleklassbarn träffas utanför ingången till sitt fritids vid skylten som anger barnets klass. Klockan 10.00 samlas sedan Alvikskolans alla elever, föräldrar och personal på skolgården för att lyssna på rektorns välkomsttal. Efter det så går alla till respektive klassrum för upprop och en kort samling. Sedan är första dagen slut.

Torsdag 21 augusti och fredag 22 augusti går eleverna i förskoleklass halvdagar i skolan och har en förälder med sig. Antingen är man här på förmiddagen eller så är man här på eftermiddagen. Måndag 25 augusti och tisdag 26 augusti samlas hela klassen mellan kl. 8.30 och 15.00. Förälder lämnar barnet i den mån det fungerar och håller sig anträffbar.

Om allt fungerar så går barnet sina ”vanliga” tider fr.o.m. onsdag 27 augusti. Våra fritidshem är vanligtvis öppna mellan 07.30 och 17.30. För de barn som har behov av omsorg tidigare/senare så brukar ett fritids ta emot barn från alla gårdar från 6.30 och ett fritids stänga 18.00. Dessa tider är preliminära och kan komma att ändras om behovet av omsorg förändras.

Mer exakt schema för inskolningen delas ut till föräldrarna på Öppet hus 2 juni.

Brytdatum mellan barnomsorgen på förskolan och skolbarnsomsorgen i Alviksskolans regi är13 augusti. Om man behöver ha barnomsorg 13-19 augusti så anmäls detta till biträdande rektor. Den ordinarie inskolningen med ordinarie personal i förskoleklass börjar dock 20 augusti, varför det bästa för förskoleklassbarnen är om de kommer först då. 15 augusti är hela skolan, inklusive fritidshemmen, stängda för planering.

Vi frågor, kontakta biträdande rektorer:

Carina Hansson, Tranan: tel. 08-508 07 163; carina.hansson@stockholm.se
Karin Ring, Solgården: tel. 08-508 07 159; karin.ring@stockholm.se
Anna Karin Hellsten, Alviksgården: Tel. 08-508 07 165; anna.karin.hellsten@stockholm.se

 

Dela: