Till innehåll på sidan

Hörselklasser

För ett livslångt lärande

På vår skola får hörselskadade elever möjlighet att delta i undervisning och kamratskap, utan att hörselskadan begränsar dem. Här finns gott om andra hörselskadade i alla åldrar att identifiera sig med och man kan i en trygg miljö bygga upp sin egen identitet och tillägna sig kunskap. Vi vill ge våra elever en bra start i livet. När de slutar Alviksskolan ska de vara väl rustade för ett livslångt lärande och för ett innehållsrikt och spännande liv.

Alviksskolans hörselklasser är en del av en kommunal grundskola med elever från F-9 samt fritidshem. Alviksskolan har totalt cirka 1000 elever varav cirka 120 i hörselklasserna. Hörselklasserna finns i två skolbyggnader, båda specialbyggda utifrån hörselskadade elevers behov.

De hörselskadade grundskoleeleverna följer samma läroplan och kursplaner som den övriga grundskolan.

Hörselklasserna är en del av en stor grundskola. Vi har gemensam skolgård, matsal, elevvård och klassrum för de praktiskt estetiska ämnena. Flera av lärarna arbetar både i hörselklasserna och i skolans övriga klasser. 

Verksamheten för elevern i förskoleklass - årskurs 3 leds av  biträdande rektor Johanna Melin. Verksamheten för elevern årskurs 4-9 leds av  biträdande rektor Emma Ederyd.

Dela: