Till innehåll på sidan

Förberedelseklasser

Förberedelseklasser/Internationella klasser åk 7-9

Elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket går först i någon av våra förberedelseklasser, där de i mindre grupper erbjuds en trygg och överskådlig miljö och en anpassad undervisning i svenska som andraspråk. I mån av plats erbjuder vi detta även till elever utanför vårt upptagningsområde.

Vårt mål för dessa elever är att de så snabbt som möjligt ska delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och en individuell planering, som utgår från elevens resurser och behov, så att varje elev ges möjlighet att lämna skolan med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå.

Våra lärare i de internationella klasserna är mycket erfarna och välutbildade. De har ett stort engagemang för sina elever och sin verksamhet, vilket bland annat märks genom att de regelbundet följer upp och utvärderar sitt arbete. Tillsammans med ämneslärare och modersmålslärare utvecklar och förbättrar de ett arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll samt utformar aktivt verksamheten så att elevernas inkludering i skolans gemenskap underlättas.
 

Dela: