Till innehåll på sidan

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen -Välkomna till Alviksskolans föräldraförening

Alviksskolans föräldraförening är en oberoende förening som arbetar för att skolan och dess omgivning skall vara så bra som möjligt för våra barn.

Varför en Föräldraförening?

AFF syftar till att främja ett naturligt samarbete mellan föräldrar, barn och skola.
AFF stöttar och påverkar skolledningen i frågor som rör barnen i dess skolmiljö och närområde.
AFF arbetar aktivt med förbättring inom olika intresseområden. Arbetet bedrivs av intressegrupper med utpekade projektledare. Exempel på sådana grupper kan vara:
- Skolgårdsförbättringar
- Trafikfrågor
- Anordnar föreläsningar inom aktuella frågor rörande barn och ungdomar, exempelvis nattvandringar

- Stöttar skolan i diverse aktiviteter som ligger utanför den dagliga verksamheten, exempelvis 9:ornas bal, Lucia- och Sommarfrukosten

Medlemsavgift

Föräldraföreningen är en ideell förening som i nuläget inte kräver en medlemsavgift. Alla föräldrar är automatiskt medlemmar i föreningen. Ambitionen är att i framtiden sätta upp en frivillig årlig avgift och genom att betala denna kan varje familj bidra till att stödja olika projekt i skolan.

Välkommen att bli en aktiv medlem du med!

Kontakta gärna oss på: alviksskolan.foraldraforening@gmail.com

Ordförande: Sandra Mikkelborg
Vice ordförande: Agneta Vitalisson

Föreningens mål

Föräldrar behövs i skolan och en aktiv föräldraförening gör detta engagemang tydligt och effektivt! Föreningens mål är att påverka och agera i frågor som rör skolan och dess närmiljö samt att vara ett stöd till de föräldrar som varje år agerar klassföräldrar i sina respektive klasser.

Vad innebär det att vara Föräldraföreningens representant?

Varje klass utser varje år två klassföräldrar. Tanken är att de valda klassrepresentanterna sprider information om Föreningens arbete till övriga föräldrar i klasserna samt framför frågor och synpunkter från klassens föräldrar till Föräldraföreningen.

Dela: