This node does not support the selected view-mode

Please refer to the manual to get a list of supported view-modes for each content-type.

Välkommen till F-3 – en bra start på livet!

I skolområde F-3 arbetar; lärare mot fritidshem, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare/barnskötare, elevassistenter och specialpedagoger med ansvar för ca 450 barn. Verksamheten leds av två biträdande rektorer, Kerstin Dareflod ansvarar för Förskoleklasserna på Alviksskolan samt Ulvsundaskolan. Eva Ulmander ansvarar för 1-3 och Fritidshemmen I-3 på Alviksskolan. I enheterna arbetar lärare och fritidspersonal tillsammans med speciallärare, specialpedagoger och resurspedagoger.

Kontaktinformation hittar du under fliken "kontakt"

avdelningarlågstadieFritidshemFörskoleklassSkolfakta