Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Vi ger våra elever inflytande
 

På Alviksskolan är vi mycket måna om att tillvara elevernas intressen, åsikter och lust att lära. Det räcker inte längre att utbilda elever i demokrati, hela skoltiden ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt där eleverna är delaktiga i skolans alla arbetsmoment.

Eleverna ska kunna planera, genomföra, utvärdera, följa upp och vara en självklar röst vid val av arbetssätt/metoder. Alla på Alviksskolan, vuxna som barn, ska känna sig delaktiga och bli lyssnade på. Alla ska känna till skolans mål och kriterier samt arbeta aktivt med dem.

Vi ser föräldrar som en resurs och värdesätter deras delaktighet. Skolrådsmöten hålls fortlöpande där föräldrar deltar i skolans utveckling. Vi har också öppet hus varje år där föräldrar och elever gemensamt deltar i undervisningen.
 

Dela: