Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

Skolan registrerar närvaro för varje lektion och vårdnadshavare kan följa lärarens registreringar i Stockholms skolwebb. För att uppgifterna ska vara korrekta är det viktigt attskolans rutiner för frånvaroanmälan följs:

Åk 1-9

 Frånvaroanmälan via sms eller app.
För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Stockholms skolwebb under Min profil. Skolans administration har uppdaterat vårdnadshavarnas mobiltelefonnummer från det senaste elevkortet. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att uppgifterna stämmer.
Be gärna skolan om hjälp.I de fall läraren redan rapporterat in frånvaro i Stockholms skolwebb före ni gjort en anmälan räknas denna som ogiltig. Därav måste anmälan vara gjord före kl. 08.00 varje frånvarodag. Endast mentor kan korrigera felaktigheter i efterhand.

Anmäl frånvaro (hel dag eller del av dag) via app eller SMS,
se här: http://www.supportguider.stockholm.se/484.guide

Ladda ner appen ”Anmäl frånvaro” och följ anvisningarna.
Från kl. 12.00 kan du anmäla för nästa dag.

Anmäl frånvaro (heldag) via sms:
Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740

Anmäl frånvaro (del av dag) via sms:
Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till) till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestreck och mellanslaget.
 

  Vårdnadshavaren ansvarar för avbeställning av skolskjuts
Förskoleklass Vårdnadshavaren kontaktar respektive avdelning
   
   
 

Support 08-508 005 08

Om vårdnadshavaren inte anmält frånvaro eller sen ankomst registreras det som ogiltig frånvaro. Mentor meddelar vårdnadshavare samma dag om elev varit frånvarande utan giltigt skäl genom att sms:a, ringa eller skicka e-post. En felaktig registrerad ogiltig frånvaro kan ändras av mentor efter kontakt med vårdnadshavare. Ogiltig frånvaro kan komma att att synas på elevens terminsbetyg.

Dela: