This node does not support the selected view-mode

Please refer to the manual to get a list of supported view-modes for each content-type.

Välkommen till årskurs 7-9 - en bra start på livet

I skolområdet åk 7-9 på Alviksskolan går ungefär 300 elever. Verksamheten leds av  biträdande rektorer Ann-Catrin Malmmark Svensson.

Enheterna har stor frihet att jobba och utveckla enheten när det gäller val av arbetssätt, arbetsform etc.

Alla elever i åk 7-9 jobbar emellanåt temainriktat och då bryts schemat upp vilket stödjer samarbete elever, grupper, pedagoger emellan. Eleverna och pedagogerna arbetar målstyrt efter gällande styrdokument. Vi arbetar mycket aktivt med att vårda och utveckla relationer och båda enheterna präglas av en god, familjär stämning där alla känner varandra.

Kontaktuppgifter hittar ni under fliken kontakt.
 

7-9högstadieförberedelseklassinternationella klasserSkolfakta