Information till föräldrar och vårdnadshavare kring händelsen på Drottninggatan

Information till föräldrar och vårdnadshavare, 

det har varit en mycket dramatisk vecka och många elever har upplevelser och frågor kring händelsen på Drottninggatan. Skolan är angelägen om att skapa en trygg miljö för eleverna  att komma tillbaka till efter lovet. Det kommer finnas en beredskap i alla klasser för att möta elevernas behov av lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. Skolans elevhälsoteam har extra beredskap att möta enskilda elever som kan behöva vidare stöd. 

 

Skolledningen

Dela:
Kategorier: