F-3

Välkommen till F-3 – en bra start på livet!

I skolområde F-3 arbetar; förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare/barnskötare och specialpedagoger med ansvar för ca 450 barn. Verksamheten leds av två biträdande rektorer, Kerstin Dareflod har hand om klasserna på Alviksskolan och Solveig Löwenborg ansvarar för F-3 Ulvsunda. I enheterna arbetar lärare och fritidspersonal tillsammans med speciallärare, specialpedagoger och resurspedagoger.

Kontaktinformation hittar du under fliken "kontakt"

Dela: