Elevhälsa

Hjälpande och stödjande elevhälsa

Elevhälsoteamet består av kurator, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare. Vi arbetar i nära samarbete med varandra, med specialpedagogerna, studie- och yrkesvägledaren och de olika enheterna, och har veckovisa träffar när vi diskuterar olika insatser. Ett nära samarbete med föräldrarna är av central betydelse, och vi strävar efter att alltid ha ett helhetsperspektiv på eleven. Till elevhälsoteamet kan lärare, föräldrar och elever själva vända sig för att få hjälp och stöd. Skolsköterskan träffar alla elever för hälsokontroller beträffande längd, vikt, syn och rygg, och remitterar vidare vid behov. Hon har hälsosamtal och stödsamtal med elever, och har på vissa avsatta tider öppen mottagning.

Kuratorn har samtal med elever och föräldrar, håller i tjej- och killgrupper, ger handledning och konsultation utifrån ett psykosocialt perspektiv. Hon är sammankallande i trygghetsgruppen och arbetar huvudsakligen med de äldre eleverna, åk 7-9.

Psykologen gör psykologiska utredningar, ger handledning och konsultation till lärare och har samtal med elever och föräldrar. Han arbetar med samtliga åldersgrupper på Alviksskolan och Ulvsundaskolan.

Skolsköterskor

Elisabet Thenor  08-508 071 19, tisdag, onsdag och fredag

Virginia Moreira Duarte 08-508 071 18

Mehry Saadvand 08-508 07 117

Skolpsykolog

Roger Sitbon Tjänstledig

Skolkurator

Maud Berglund Le Beux, 076-120 71 14

Skolläkare

Kristina Allerstrand, kontakt sker via skolsköterskorna

Länk till Stockholm stads elevhälsoprogram

 

Dela: